Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:
 1. Οικονομική του Τουρισμού και Διαχείριση Προσόδου στις Τουριστικές Επιχειρήσεις 
 2. Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 3. Διοίκηση Αερομεταφορών και Κρουαζιέρας
 4. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας στον Τουρισμό
Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις:
 1. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο στον τουρισμό
 2. Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις:
 1. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
 2. Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:
 1. Τουριστική Στρατηγική και Πολιτική
 2. Βιώσιμη Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:
 1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 2. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Μαθήματα επιλογής και για τις 2 κατευθύνσεις:
 1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σε Τουριστικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 
 2. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Οργάνωση Εκδηλώσεωνν
 3. Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των τριών μαθημάτων επιλογής.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία.