Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις (4):
 1. Οικονομική του Τουρισμού και Διαχείριση Προσόδου στις Τουριστικές Επιχειρήσεις(Παπαδοπούλου Γ., ΤΟΔΙΤ και Πουλάκη Ι., ΤΔΕ)
 2. Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας(Σταυρινούδης Θ., ΤΟΔΙΤ)
 3. Διοίκηση Αερομεταφορών και Κρουαζιέρας(Παπαθεοδώρου Α., ΤΟΔΙΤ)
 4. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας στον Τουρισμό(Ντουμή Μ., ΤΟΔΙΤ)
Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις (επιλογή 1 από 4):
 1. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο στον τουρισμό(Μυλωνόπουλος Δ., Εξωτερικός)
 2. Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Τουρισμού(Κυριακάκη Α., ΤΟΔΙΤ)
 3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σε Τουριστικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Φιλοξενίας (Κουφοδόντης Ι., ΣΕΔ)
 4. Ανάπτυξη και Διαχείριση Φεστιβάλ και Ειδικών Γεγονότων (Γεωργούλα Β., ΤΟΔΙΤ)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις (2):
 1. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού(Κυριακάκη Α., ΤΟΔΙΤ)
 2. Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας(Κόντης Α. Π., ΤΟΔΙΤ)
Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης» - Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης (2):
 1. Τουριστική Ανάπτυξη, Στρατηγική και Πολιτική(Παπαθεοδώρου Α., ΤΟΔΙΤ)
 2. Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων & Ανθεκτικών Τουριστικών Προορισμών (Καραχάλης Ν., ΤΟΔΙΤ)
Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality» - Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:
 1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας(Σταυρινούδης Θ., ΤΟΔΙΤ
 2. Λογιστική και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας(Μπεκιάρης Μ., ΤΔΕ)
Μαθήματα επιλογής και για τις 2 κατευθύνσεις (επιλογή 1 από 4):
 1. Στρατηγική και Διοίκηση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 2. Διοίκηση Λειτουργιών και Διαχείριση Κρίσεων στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας (Παπαδοπούλου Γ., ΤΟΔΙΤ)
 3. Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς(Πουλάκη, Π., ΤΟΔΙΤ)
 4. Τουρισμός, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Περιβάλλοντος)

Προσφερόμενα Μαθήματα:

 • 8 στο Χειμερινό Εξάμηνο (4+4)
 • 10 στο Εαρινό Εξάμηνο (2+2+2+4)

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας"

Μιχάλων 8, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Ευαγγελία Γεραζούνη (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.