Εκπαιδευτική Μέθοδος

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, η διδασκαλία προβλέπει δέκα (10) τρίωρες διαλέξεις, δηλαδή, τριάντα (30) ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται ως εξής:

  • Ολιγοήμερη δια ζώσης διδασκαλία στη Χίο στην αρχή του ακαδ. έτους
  • Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων.

Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλε–εκπαίδευσης https://aegeanmοodle.aegean.gr. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) καθώς και το ενσωματωμένο σε αυτήν εργαλείο Big Blue Button (BBB) είναι λογισμικό διαχείρισης για τη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Η διαδικασία της τηλε–εκπαίδευσης χρησιμοποιεί βίντεο, ήχο και μέσα μετάδοσης μεταβαλλόμενης ταχύτητας (σε εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPR). Η μαθησιακή προσέγγιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ποικίλων μορφών επικοινωνίας διδάσκοντα - εκπαιδευομένων (διδακτικό υλικό, ανάρτηση και αξιολόγηση εργασιών, εικόνες, χρησιμοποίηση εργαλείων πίνακα κλπ.), την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία (συγχρονισμένη συζήτηση, δυνατότητα χρησιμοποίησης κάμερας από όλους τους συμμετέχοντες και δημιουργία ομάδων συνεργασίας) καθώς και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, συνεργατικότητας και ευελιξίας όλων των συμμετεχόντων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας"

Μιχάλων 8, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Ευαγγελία Γεραζούνη (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.