Βιβλία Διδασκόντων στο ΔΠΜΣ

 

Glyptou K., Spilanis I., Vagianni H., 2014, Modelling the contribution of tourism towards integrated regional sustainability, in M Sarmento & A Matias, “Destination Management: An Economic Analysis” edited by Universidade Lusíada Editora, Colecção Manuais, 2012”, p.315-330

Graham, A., Papatheodorou, A., Forsyth, P. (eds.) (2008) Aviation and Tourism: Implications for Leisure Travel, Aldershot: Ashgate (ISBN: 9780754671879).

Papatheodorou, A. (ed.) (2006) Corporate Rivalry and Market Power: Competition Issues in the Tourism Industry, London: IB Tauris (ISBN: 9781845111564).

Papatheodorou, A. (ed.) (2006) Managing Tourism Destinations.  Cheltenham: Edward Elgar Publishing (ISBN: 9781843769910).

Poulaki P. D. Lagos (2016), “Ottoman Monuments of Chios and Cultural Tourism”. LAB Lambert Academic Publishing. Omni Scriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 28, D-66111 Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3-659-87334-8.

Spilanis I., Le Tellier J., 2012, Towards an observatory and a "Quality label" of tourism sustainability in the Mediterranean, ed. UNEP/MAP/Plan Bleu, cahier 12, 2012, ISSN/ISBN : 978-2-912081-33-9 (English),  ISSN/ISBN : 978-2-912081-32-2 (French)

Stabler, M. J., Papatheodorou, A. and Sinclair, T. M., (2010) The Economics of Tourism, 2nd Edition, London: Routledge (ISBN: 9780415459396).

Stavrinoudis, Th., Tsartas, P. and Papatheodorou, A. (2013), “Business Environment and Accommodation Policies in Europe”. In Costa, C., Buhalis, D. and Panyik, E. (eds.) European Tourism Planning and Organisation Systems, Vol. I.

Terkenli, Theano S. (editor of translation) (2010) What is Geography? by Alastair Bonnett, “Geography: An Introduction” (in Greek). Athens: Kritiki Publications.

Terkenli, Theano S. (main editor) with Anne-Marie d’Hauteserre (2006) Landscapes of a New Cultural Economy of Space, Landscape Series, Dordrecht: Springer.

Terkenli, Theano S. (main editor) with Iosifides Theodoros and Chorianopoulos Ioannis (2007) Human Geography: Humans, Society and Space (in Greek). Athens: Kritiki Publications.

Terkenli, Theano S. (main editor) with Louis F. Cassar and Annick Douguedroit (2015) Connections, Mobilities, Urban Prospects and Environmental Threats: The Mediterranean in Transition. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Terkenli, Theano S., Metaxidis Nikolaos and Raftopoulou Paraskevi, Tourism Geography (in Greek). Athens: Organization for the Publication of Educational Books.

Tsartas, P., Skanavi, K., Stavrinoudis, Th., Vatzaka, A., Gkoumas, A., Kyriakaki, A. and Svoronou, H. (2006), Local Agenda 21 in two islands of South Aegean Region, North Aegean Region – University of the Aegean.

Ανδρικόπουλος Α. Κρίση και Ρεαλισμός 2015. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. (σε συνεργασία με Χ. Ναστόπουλο).

Δ. Λαγός (2007), “Θεωρίες Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης”. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Αθήνα, σελ. 256.

Δ. Λαγός (2016), «Θεωρητικές προσεγγίσεις στον τουρισμό». Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. Αθήνα, σελ. 302.

Δ. Λαγός (2018), “Τουριστική Οικονομική”. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Αθήνα, (Επανέκδοση), σελ. 646.

Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος, Τζαναβάρας Βασίλειος, Σαλαμούρα Μαρία (2016), «Στρατηγικές Διεθνούς και Εξαγωγικού Μάρκετινγκ», [ηλεκτρ. βιβλ.], ISBN: 978-960-603-211-0, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1552.

Μπεκιάρης Μ. & Χ. Τζόβας, 2017, Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.

Σπιλάνης Γ. 2017, Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού: Η περίπτωση του Παρατηρητηρίου του Παγκόσμιου Τουρισμού στο Αιγαίο, στο  Τσάρτας  Π – Λύτρας Π (επιμ) «Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Συμβουλές Ελλήνων Επιστημόνων»,  Εκδόσεις Παπαζήση, σ.215-224

Σπιλάνης Γ. 2018, Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της τουριστικής δραστηριότητας και τις επιπτώσεις σε τουριστικούς προορισμούς: η περίπτωση της Σαντορίνης,  στο  Αραμπατζής Γ et ali (επιμ) «Περιβαλλοντική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Κωνσταντίνου Σούτσα, ΔΠΘ, σ.22

Σπιλάνης Γ., Κίζος Θ. και Καράμπελα Σ. (επιμέλεια), 2015, «Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ.385,   http://islands-research.aegean.gr/gr/archipelago-gr/silogikos-tomos.html

Σταυρινούδης, Θ. (2017), «Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στα ελληνικά ξενοδοχεία. Πρόσφατες εμπειρικές εξελίξεις, προτάσεις για μελλοντικές κατευθύνσεις». Στο Τσάρτας, Π. και Λύτρας, Π. (εκδ.) Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων. Εκδόσεις Παπαζήση.

Σταυρινούδης, Θ., Παπαγεωργίου, Σ., Μαλτέζου, Ε. και Λαλούμης, Δ. (2003), Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (Έπειτα από κρίση)

Τσάρτας, Π., Σταυρινούδης, Θ., Ζαγκότση, Σ., Κυριακάκη, Α. και Βασιλείου, Μ. (2010), Τουρισμός και Περιβάλλον: Οδηγός αντιμετώπισης τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, Αθήνα: WWF Hellas.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας"

Μιχάλων 8, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Ευαγγελία Γεραζούνη (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.