Συντονιστική Επιτροπή

 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ: «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη συνεδρίασή της με αριθμό 06/25.09.2018 εξέλεξε τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ, έχει ως εξής:

Λαγός Δημήτριος, Καθηγητής

Παπαθεοδώρου Ανδρέας, Καθηγητής

Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια

Σπιλάνης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής

Σταυρινούδης Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής