Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 12:01

THE CULTURAL TOURIST PRODUCT. AN ANTHROPOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL REVIEW

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • Type of Module/Course: Elective Stream Module
 • Level of Module / Course: Postgraduate Course
 • Year of Study: 1st
 • Semester: Spring semester
 • Number of credits allocated: 3 ECTS
 • Number of teaching units: 3
 • Name of lecturer / lecturers: Despina Nazou
 • Content outline:
  Conceptualizations and historical οverreview
  • basic analytical approaches to culture in the  scientific fields of social anthropology, cultural geography and sociology
  • the establishment (perception) of culture as product
  • the relationship between culture and tourism, as it emerged historically (from the period of the Grand Tour to the present)
  Cultural tradition and heritage tourism
  • the concepts of heritage, tradition and identity (theoretical/analytical approaches)
  • the production of heritage—manufacturing, recycling and negotiating the past
  • historical realities and issues of political economy
  • processes (patterns) in constructing, reconstructing and contriving social and cultural heritage
  • consumption of the built environment (analytical approaches)
  • the tourist place or site as a consumable product (the approach of the business metaphor)
  • theorizing the relationship between the tourist site and mythical meaning (anthropological/sociological perspectives)
  Museums: social context, contents and contested interpretations
  • memory, oblivion and uses and misuses of the past
  • museums and national cultures—how nationalism, archaeology and tourism interrelate
  • the relationship between tourism and museums (historical overeview)—identities and differences
  • museum practices: classifications, taxonomies, objectifications and the politicization of culture
  • museums--the central nexus between cultural production and consumption
  • museums’ contribution to the construction of a ‘sense of place’
  • the changing role of museums in today’s global conditions
  Tourist arts, ethnic arts, festivals and gastronomic traditions
  • tourism, artifacts (handcrafts) and the evolution of tourist arts
  • handcrafts, authenticity and local/ethnic identity
  • products of origin, local knowledge and commercialization processes—applying the approach of cultural economy to cases of rural tourist development
  • rural tourism and the issue of contested meanings of community, local identity and tradition
  • local festivals and special events as tourist attractions—an alternative to mass tourism
 • Learning outcomes:

  The program emphasizes on critical approaches to the study and representation of material culture, tourism  and cultural expressions . Primarily, the focus of this  course is upon examining ‘heritage’ in conceptual, epistemological and intellectual terms. Also it concerns the history and philosophy of museums and their role in society. At an another level, it  provides students with an understanding of the larger sociocultural, economic, and political contexts in which museums exist. The central objectives here are:

  • Το become familiar with the key concepts  of tourism and social anthropology, heritage, culture, commodification, tangible and intangible heritage, memorialization,  hybridity and cosmopolitan flows.
  • To develop critical way of thinking, special conceptual skills on writing on the above conceptualizations
  • To reflect beyond mainstream heritage concepts, orientated towards the fundamental re-conceptualisations of core heritage values, practices and ethics.
  • To acquire  a broad understanding and concern for authenticity, performance and representation in tourist context
  • To acquire a broad understanding and concern for tourist behaviour and tourism’s effects upon indigenous peoples and regional places.
 • Prerequisites:

  None.

 • Module Contents (Syllabus):

  -

 • Recommended Reading:
  Α) Principal Reference:
  1. «International Tourism , Identity and Change» Edward M. Bruner - John B. Allcock - Marie-Francoise Lanfant (eds.), 1995, τα παρακάτω κεφάλαια:
   • “Introduction - Marie-Francoise Lanfant International Tourism, Internationalization and the Challenge to Identity –
   • Marie-Francoise Lanfant “Cultural Heritage and Tourist Capital”
  2. Touring Cultures : Transformations of Travel and Theory by Urry, John (Editor); Rojek, Chris (Editor), 1997, το παρακάτω  κεφάλαιο:
   • “A People's Story: Heritage, Identity and Authenticity “ Sharon Macdonald
  3. Consuming Tradition, Manufacturing Heritage : Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism by Alsayyad, Nezar (Editor), 2001, τα παρακάτω κεφάλαια
   • “Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism: Manufacturing Heritage, Consuming Tradition”   Nezar AlSayyad
   • “Tourism Encounters: Inter- and Intra-Cultural Conflicts and the World's Largest Industry”   Mike Robinson
   • “Re-Presenting and Representing the Vernacular: The Open-Air Museum”   Paul Oliver
  4. Καυταντζόγλου, Ρωξάνη, 2003, "Λαογραφικά μουσεία", "λαϊκός πολιτισμός" και το "κοινό" των μουσείων", Εθνογραφικά, τομ. 12-13, σελ. 33-45.
  5. Σκουτέρη-Διδασκάλου, Ελεωνόρα, 2003, "Ό,τι δεν αξιώθηκα ν’ αποκτήσω τότε, αυτό κατέχω ακόμη. Για μια ανθρωπολογία της συλλογής", Εθνογραφικά, τομ. 12-13, σελ.47-79.
  6. Από το βιβλίο της  Γκέφου – Μαδιανού Δήμητρα « Πολιτισμός και Εθνογραφία» (1999), 2011, το παρακάτω κεφάλαιο:
   • Κεφάλαιο 2 : «Από τον πολιτισμό στους πολιτισμούς»
  7. ‘The authentic illusion: humanity’s intangible cultural heritage, the Moroccan experience’ Συγγραφέας :AHMED SKOUNTI (στο βιβλίο Intangible Heritage -Edited by Laurajane Smith and Natsuko Akagawa, 2008)
  8. Reconstituting the Taj Mahal: tourist flows and glocalization
   Συγγραφέας: Tim Edensor (στο βιβλίο του J. Urry, Tourism Mobilities:Places to play, places in play,2004)
  9. Bodies, spirits, and Incas:performing Machu Picchu
   Συγγραφέας: Alexandra Arellano (στο βιβλίο του J. Urry, Tourism Mobilities:Places to play, places in play, 2004)
  10. Favela tours: indistinct and maples representations of the real in Rio de Janeiro
   Συγγραφείς: Beatriz Jaguaribe and Kevin Hetherington (στο βιβλίο του J. Urry, Tourism Mobilities:Places to play, places in play,2004)
  11. Heritage tourism in the Pacific. Modernity, myth, and identity
   Συγγραφέας: C. Michael Hall (στο βιβλίο Cultural Heritage and Tourism in the Developing World. A regional perspective. Edited byDallen J. Timothy and Gyan P. Nyaupane, 2009)
  12. Cultural preservation, tourism and ‘donkey travel’ on China’s frontier
   Συγγραφέας: Robert Shepherd (στο βιβλίο Asia on Tour. Exploring the rise of Asian tourism. Edited by Tim Winter, Peggy Teo and T.C. Chang, 2008)
  13. Singapore’s postcolonial landscape. Boutique hotels as agents
   Συγγραφείς: Peggy Teo and T.C. Chang (στο βιβλίο Asia on Tour. Exploring the rise of Asian tourism. Edited by Tim Winter, Peggy Teo and T.C. Chang, 2008)
  14. Ayurvedic tourism in Kerala. Local identities and global markets
   Συγγραφέας: Denise Spitzer (στο βιβλίο Asia on Tour. Exploring the rise of Asian tourism. Edited by Tim Winter, Peggy Teo and T.C. Chang, 2008)
  15. Wales Underground: Discursive Frames and Authenticities in Welsh Mining Heritage Tourism Events
   Συγγραφείς: NIKOLAS COUPLAND, PETER GARRETT and HYWEL BISHOP (Στο βιβλίο and Tourism, Discourse, Communication.Edited byAdam Jaworski and Annette Pritchard, 2011)
  16. Alternative India: Transgressive Spaces
   Συγγραφέας: KELLY DAVIDSON ((Στο βιβλίο and Tourism, Discourse, Communication.Edited byAdam Jaworski and Annette Pritchard, 2011).
  17. Mauritian Landscapes of Culture, Identity, and Tourism
   Συγγραφέας: Anne K. Soper (στο βιβλίο (Landscape, Tourism, and Meaning) Edited by DANIEL C. KNUDSEN, MICHELLE M. METRO-ROLAND, ANNE K. SOPER, CHARLES E. GREER, 2008)
  Β) Additional References:
  • Research 20(1): 9-31.
   Cohen, Eric, 1993, “Introduction: Investigating Tourist Arts”, Annals of Tourism Research 20(1): 1-.8.
  • Shenhav-Keller, Shelly, 1995, “The Jewish Pilgrim and the Purchase of a Souvenir in Israel” στο Lanfant, Allcock & Ed. Bruner (επιμ.) International Tourism: Identity and Change, σελ.143-158.
  • Richards, Greg, 1996, “Production and Consumption of European Cultural Tourism,
   Annals of Tourism Research 23(2), σ. 261-283
  • Macdonald, S., 1997, “A Peoples’ Story: Heritage, Identity and Authenticity” στο C. Rojek & J. Urry (επιμ.), Τοuring Cultures: Transformation of Travel and Theory, σελ. 155-175.
  • Harrison, J., 1997, “Museums and Touristic Expectations”, Annals of Tourism Research 24(1): 23-40.
  • Kirshenblatt-Gimblett, B., 1998, Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage (Part 2).
  • Getz, Donald, 1998, “Event tourism and the authenticy dilemma”, στο W. F. Theobald (επιμ.), Global Tourism (2nd ed.), 409-427.
  • Long, Lucy, 1998, “Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherness”, Southern Folklore 55(3), σ. 181-204.
  • Bessière, Jacinthe, 1998, “Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas”, Sociologia Ruralis 38(1), σ. 21-34.
  • Voase, Richard, 1999, “Consuming tourist sites/sights: a note on York”, Leisure Studies 18(4), σ. 289-96.
  • Kneafsey, Moya, 2000, “Tourism, Place Identities and Social Relations in the European Rural Periphery”, European Urban and Regional Studies 7(1), σ. 35-50.
  • De Bres, Karen & Davis, James, 2001, “Celebrating group and place identity: a case study of a new regional festival”, Tourism Geographies 3(3): 326-337.
  • Graburn, N., 2001, “Learning to Consume: What is Heritage and When is it Traditional?”, στο Ν. Alsayyad (επιμ.), Consuming Tradition, Manufacturing Heritage: Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism. Routledge, σ. 68-89.
  • Νάκου, Ειρήνη, 2001, Μουσεία: Εμείς, Τα Πράγματα και ο Πολιτισμός.  Εκδ. Νήσος.
  • Markwick, Marion, 2001, “Tourism and the development of handicraft production in the Maltese islands”, Tourism Geographies 3(1): 29-51.
  • Oliver, Paul, 2001, “Re-Presenting and Representing the Vernacular: The Open-Air Museum”, στο Ν. Αlsayyad (επιμ.), Consuming Tradition, Manufacturing Heritage:P Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism, σ. 191-211.
  • Ooi, Can-Seng, 2002, Cultural Tourism & Tourism Cultueres. Copenhagen Business School Press.
  • Nogués, Antonio Miguel, 2002, “Culture, Transactions, and Profitable Meanings: Tourism in Andalusia” στο Ullrich Kockel (επιμ.) Culture and Economy: Contemporary Perspectives, σελ.151-163.
  • Καυταντζόγλου, Ρωξάνη, 2003, «Λαογραφικά μουσεία, «λαϊκός πολιτισμός» και το «κοινό» των μουσείων», Εθνογραφικά, τομ. 12-13, σελ. 33-45.
  • Σκουτέρη-Διδασκάλου, Ελεωνόρα, 2003, «Ό,τι δεν αξιώθηκα ν’ αποκτήσω τότε, αυτό κατέχω ακόμη.  Για μια ανθρωπολογία της συλλογής», Εθνογραφικά, τομ. 12-13, σελ.47-79.
  • Galani-Moutafi, V., 2004, “A Regionally Distinctive Product and the Construction of Place Identity”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research 15(1), σ. 19-38.
  • ΜcIntosh, Alison, 2004, “Tourists’ appreciation of Maori culture in New Zealand”, Tourism Management 25: 1-15.
 • Learning activities and Teaching Methods:

  The teaching programme includes an  emerging body of first class tourism related ethnographic work, recent research/ development work in the field of tourism from all over the world. It is based also on oral presentations and commentation of case studies from the he anthropological literature on tourism.

 • Assessment/Grading Methods:

  Written examinations, oral presentation and written essay.

 • Language of Instruction: Greek
 • Mode of delivery: Face to face
Read 283453 times