Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 14:12

ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT IN TOURISM

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • Type of Module/Course: Prescribed Stream Module
 • Level of Module / Course: Postgraduate Course
 • Year of Study: 1st
 • Semester: Spring semester
 • Number of credits allocated: 4,5 ECTS
 • Number of teaching units: 3
 • Name of lecturer / lecturers: Dr. Dimitrios Lagos
 • Content outline:

  This module examines the relations between tourism and environmental resources. The main aims is to transfer not only theoretical but also empirical knowledge which highlights the implications of planning for sustainable tourism development in local, region and national level of Greece.

 • Learning outcomes:

  This module examines the relations between touristic and environmental resources. The main aims is to transfer not only theoretical but also empirical knowledge which highlights the implications of planning for sustainable tourism development.

  Moreover, the module discusses issues related to tourism management and planning processes and examines the available tools and alternative processes to planning and management of tourism. Finally, the module suggests suitable tourism planning policies at both micro and macro levels.

 • Prerequisites:

  General Economic Studies

 • Module Contents (Syllabus):
  • The principles and procedure of the planning of tourist activity.
  • Principles and procedures in tourism planning
  • Planning scales and tourism planning approaches
  • Planning and sustainable tourism development
  • Strategies and planning policies of sustainable tourism development
  • Implementation and evaluation of sustainable tourism planning
  • Contents and structure in tourism planning an management
  • Alternative planning processes.
  • Tools, techniques and methods of planning for sustainable tourism development
  • Spatial planning of the tourist activity.
 • Recommended Reading:
  Α) Principal Reference:
  • Κοκκώσης Χ και Τσάρτας, Π 2001 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον Εκδόσεις Κριτική:
  • Αθήνα
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 6: Περιβαλλοντική αντιμετώπιση των ειδικών έργων, Θεματική Ενότητα ΙΙΙ(Β): Σχεδιασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 1: Συμμετοχή, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του πολίτη στα πλαίσια άσκησης ορθής και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής για την προώθηση των έργων, Θεματική Ενότητα ΙΙΙ(Β): Σχεδιασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 1: Προστασία και αποκατάσταση του παράκτιου περιβάλλοντος, Κεφάλαιο 5: Προστασία και αποκατάσταση τοπίου, Θεματική Ενότητα ΙV(Β): Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  Β) Additional References:
  • Mathieson, A. and Wall, G. (1993) Tourism: Economic, Physical and Social Impacts Longman: New York
  •  Pearce, D.  (1981) Tourist Development Longman: London
  •  OECD (1980) The Impacts of Tourism on the Environment OECD: Paris
  •  Ashworth, G. and Turnbridge, J. (1990) The Tourist-Historic City Bellhaven: London
  •  Briassoulis. H. and Van der Straaten, J, (eds.) (2000) Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues Kluwer: Dordrecht
  •  Coccossis, H. and Nijkamp, P. (eds.) (1995) Sustainable Tourist Development Avebury: London
  •  Commission of the European Communities (1993) Taking Account of Environment in Tourism Development Luxembourg
  •  International Hotel Association (1995) Environmental Action Pack for Hotels UNEP Tech. Report 31
  •  Law, C. (1995) Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities Mansell: Poole
  •  Michaud, J. (1983) Le Tourisme face a l' Environnement Presses Universitaires de France: Paris
  •  Priestley, G., Edwards, A. and Coccossis, H. (eds.) 1996 Sustainable Tourism? European Experiences CAB International
  •  Coccossis, H. and Mexa, A. 2004 The Challenge of Tourism Carrying Capacity Assessment: Theory and Pracice, Ashgate.
 • Learning activities and Teaching Methods:

  On-site University lectures.

 • Assessment/Grading Methods:

  Assessment methods comprise a written group assignment (which is also orally presented and accounts for 40% of the total mark) and a final open-book written examination (which accounts for 60% of the total mark). As an alternative to the above, students may undertake an extended group project carrying a 100% weight of the total mark.

 • Language of Instruction: Greek
 • Mode of delivery: Face to face
Read 37687 times