Μήνυμα του Διευθυντή

lagos

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Σχεδιασμός, Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού» είναι το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 1998 στη Χίο και καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Περισσότερα

Τοποθεσία

Μήνυμα του Διευθυντή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Σχεδιασμός, Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού» είναι το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 1998 στη Χίο και καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Ο στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση στο Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού και ειδικότερα η διεπιστημονική προσέγγιση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών διαστάσεών του τουρισμού. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζεται από τη συνεργασία στην οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. των τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλ. της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης και της Διοίκησης Φιλοξενίας (Hospitality) που διευρύνει τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, οξύνει την κριτική τους ικανότητα και τους εξοπλίζει με  τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να μπορούν είτε να ενταχθούν στην τουριστική αγορά είτε να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους σε ερευνητικό επίπεδο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. στον τουρισμό οδηγεί στην απόκτηση ενός ισχυρού και έγκυρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης από τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας και το ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 

Καθηγητής Δημήτριος Γ. Λαγός

 

Εργαστήριο ETEM - Τουριστική Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

etem v3e compact w200

Περιοδικό Tourismos

exofilo TOURISMOS

prosklisi

aitisi

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

eyc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού"

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3
Fax: 22710 35399

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Συμπληρώστε στο παρακάτω πεδίο το αποτέλεσμα της πράξης 1+1=