Μήνυμα του Διευθυντή

lagos

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Σχεδιασμός, Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού» είναι το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 1998 στη Χίο και καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Περισσότερα

Τοποθεσία

Εξωτερικοί συνεργάτες

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Βιτουλαδίτη Ουρανία, Καθηγήτρια Εφαρμογών TEI Αθηνών
 • Γκρίμπα Ελευθερία, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διακομιχάλης Μιχαήλ, Διδάσκων στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου
 • Ζαγκότση Σμαράγδα, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Ζαχαράτος Γεράσιμος, Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κωνστάντογλου Μαρία, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Μαυραγάνη Ελένη, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Νάζου Δέσποινα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Παρπαΐρης Απόστολος, Διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Σαβεριάδης Αλέξης, Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

 • Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει  τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής υπερβεί το όριο των απουσιών διαγράφεται από το μεταπτυχιακό.

Η εξέταση των μαθημάτων κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται με γραπτές εξετάσεις ή εργασίες ή συνδυασμό και των δύο. Η επιλογή του τρόπου εξέτασης επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντα.

Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών προτείνονται είτε από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή είτε από τους διδάσκοντες ως την αρχή του τρίτου εξαμήνου. Η υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στο τέλος του ιδίου ή του επόμενου εξαμήνου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατεύθυνση: Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

Ά Εξάμηνο 
Υποχρεωτικά Μαθήματα
 1. Ποσοτικές Μέθοδοι
 2. Τουριστική Οικονομική
 3. Νέες τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 4. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
 5. Ανθρωπολογία του Τουρισμού
 6. Γεωγραφία του Τουρισμού
 7. Κοινωνιολογία του Τουρισμού
Μαθήματα Επιλογής
 1. Οικονομική των Τουριστικών Επιχειρήσεων
 2. Τουρισμός και Μεταφορές

(Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής)

Β Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
 1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
 2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό
 3. Τουριστικό Μάρκετινγκ
 4. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό
 5. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
 6. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός
 7. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός
Μαθήματα Επιλογής
 1. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 2. Το πολιτισμικό προϊόν στον τουρισμό: Από την παραγωγή έως την κατανάλωσή του

(Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής)

Κατεύθυνση:  Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

Α' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
 1. Ποσοτικές Μέθοδοι.
 2. Τουριστική Οικονομική
 3. Νέες τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 4. Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 5. Συμπεριφορά Καταναλωτή & Προώθηση Μάρκετινγκ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 6. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 7. Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
Μαθήματα Επιλογής
 1. Τουρισμός και Μεταφορές
 2. Οικονομική των Τουριστικών Επιχειρήσεων

(Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής)

Β' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
 1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
 2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό
 3. Τουριστικό Μάρκετινγκ
 4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Εμπόριο για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 5. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 6. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 7. Κανάλια Διανομής Τουριστικών Προϊόντων
Μαθήματα Επιλογής
 1. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
 2. Ποιότητα Υπηρεσιών Φιλοξενίας

(Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής)

Γ' Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία.

Μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:
 1. Ποσοτικές Μέθοδοι
 2. Τουριστική Οικονομική
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 4. Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
 5. Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 6. Γεωγραφία του Τουρισμού
Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις:
 1. Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
 2. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
 3. Τουρισμός και Μεταφορές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις:
 1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
 2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό
 3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:
 1. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό
 2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός
 3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Μαθήματα επιλογής:
 1. Ανθρωπολογία του Τουρισμού
 2. Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:
 1. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων
 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
Μαθήματα επιλογής:
 1. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 2. Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία.

Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών υπάγεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη πόλη της Χίου.

Η κύρια αποστολή του ΕΤΕΜ είναι η κάλυψη των Διδακτικών και Ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στο βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του ΕΤΕΜ, τον Τουρισμό.

Οι σκοποί του ΕΤΕΜ είναι οι ακόλουθοι:

 • Η υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού το οποίο διδάσκεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού", το οποίο έχει ως έδρα το ίδιο Τμήμα.
 • Η εξειδικευμένη έρευνα σε αντικείμενα όπως:
  • Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων.
  • Τουριστική Ανάπτυξη.
  • Οικονομία του Τουρισμού.
  • Περιβάλλον και Τουρισμός.
  • Κοινωνιολογία του Τουρισμού.
  • Πληροφορική στον Τουρισμό.

Στόχοι του ETEM είναι

 • H συνεργασία με κάθε μορφής Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν με αυτούς του ΕΤΕΜ.
 • Η συνεργασία με επιστήμονες (Καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες κ.α.) οι οποίοι έχουν ως ειδίκευση τον Τουρισμό και οι στόχοι των ερευνητικών εργασιών τους συμβαδίζουν με αυτούς του ΕΤΕΜ.
 • Η Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων οι οποίες σχετίζονται με το βασικό αντικείμενο του ΕΤΕΜ, τον Τουρισμό.
 • Η Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σχετικών με τους σκοπούς και στους στόχους του ΕΤΕΜ.
 • Η Πρόσκληση Ελλήνων και Ξένων ειδικών επιστημόνων στα πλαισια των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΤΕΜ.
 • Η Παροχή υπηρεσιών στα αντικείμενα που καλύπτει το ΕΤΕΜ σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής φορείς και οργανισμούς.

Επιστημονικά και Ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος του ΕΤΕΜ

Ορισμένα από τα κυριότερα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία στα οποία το ΕΤΕΜ ενεργοποιείται είναι:

 • Τουριστική Ανάπτυξη.
 • Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Μάρκετινγκ Τουρισμού.
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση του Τουρισμού.
 • Οικονομική και Χρηματοοικονομική λειτουργία Τουρισμού.
 • Τοπική Τουριστική ανάπτυξη.
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και Τουρισμός.
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό.
 • Περιβάλλον και Τουρισμός.
 • Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού.
 • Εκπαίδευση από Απόσταση στον Τουρισμό.
 • Τουρισμός και Πολιτισμός.
 • Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Δίκτυα συνεργασίας.
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες.
 • Αειφορία/Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη.

Εργαστήριο ETEM - Τουριστική Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

etem v3e compact w200

Περιοδικό Tourismos

exofilo TOURISMOS

prosklisi

aitisi

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

eyc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού"

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3
Fax: 22710 35399

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Συμπληρώστε στο παρακάτω πεδίο το αποτέλεσμα της πράξης 1+1=