Μήνυμα του Διευθυντή

lagos

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Σχεδιασμός, Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού» είναι το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 1998 στη Χίο και καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Περισσότερα

Τοποθεσία

Ιστορία

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-99, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του είχε διετή χαρακτήρα, αλλά από το Ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 το πρόγραμμα σπουδών αναπροσαρμόστηκε σε τρία εξάμηνα, έχοντας ως αποτέλεσμα την μονοετή παρακολούθηση μαθημάτων και μετά το πέρας αυτού την συγγραφή και εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος παρατηρείται μία συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης και αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών, έτσι ώστε η παρεχόμενη γνώση να συμπορεύεται με τις ραγδαίες εξελίξεις στον ερευνητικό τομέα της τουριστικής παραγωγής.

Η ανάγκη για εξειδικευμένη έρευνα σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον Τουρισμό, καθώς και η υποστήριξη των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού οδήγησαν στη δημιουργία του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ).

Παράλληλα το ΔΠΜΣ διαπιστώνοντας την έλλειψη εξειδικευμένων επιστημονικών περιοδικών για τον Τουρισμό, προχωρά στην έκδοση περιοδικού που έχει ως κύριο στόχο τη διάχυση της πληροφορίας του γνωστικού αντικειμένου "Τουρισμός", έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στη μελέτη του φαινομένου του τουρισμού.
Πρόσκληση Ακαδ. Έτους 2017-2018

prosklisi

Εγκαταστάσεις

Τα κτίρια

Το Μεταπτυχιακό στεγάζεται σε δύο κτίρια : Το Καρράδειο κτίριο, στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 54 στεγάζει τις αίθουσες διδασκαλίας, τη γραμματεία του Μεταπτυχιακού και τα γραφεία των καθηγητών. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό νεοκλασικό οίκημα που διαθέτει σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, έχουν πρόσβαση στο Μιχάλειο κτίριο, στην οδό Μιχάλων 8, το οποίο στεγάζει τον κύριο όγκο των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Περιλαμβάνει υπερσύγχρονο αμφιθέατρο και αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, υπολογιστικό κέντρο, οπτικοακουστικό εργαστήριο ξένων γλωσσών, γραφεία διδασκόντων και διοικητικών υπηρεσιών, γραφεία συλλόγου φοιτητών κλπ.

Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Καρράδειο κτίριο επί 24ωρου βάσεως.

Υλικοτεχνική υποδομή

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ έχουν στη διάθεση τους τόσο το σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο του Καρράδειου Κτιρίου, το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Χίο, όπως επίσης και τα εργαστήρια των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας ττου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Το Υπολογιστικό Κέντρο

Το Μεταπτυχιακό, από την έναρξη της λειτουργίας, του διαθέτει ένα σύγχρονο Υπολογιστικό Kέντρο, του οποίου ο εξοπλισμός ανανεώνεται και επεκτείνεται συστηματικά. Το Υπολογιστικό Κέντρο το οποίο στεγάζεται στο Μιχάλειο κτίριο, καλύπτει τις πάγιες διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων Πληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, συγγραφής και εκπόνησης εργασιών και υποστηρίζει τις ερευνητικές ανάγκες των διδασκόντων και των υποψηφίων διδακτόρων. Το κέντρο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου δικτύου που διασύνδεει όλα του τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει ταχύτατη σύνδεση στο Internet, εξοπλισμό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και επεξεργασίας εικόνας. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο (remote access) μέσω τηλεφώνου (dial-up).

Φοιτητική Μέριμνα

Σίτηση

Στους φοιτητές του μεταπτυχιακού παρέχεται δωρεάν σίτηση στη φοιτητική λέσχη για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Η λέσχη βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου και εξυπηρετεί όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στέγαση

Εκτός από τη σίτηση, υπάρχει δυνατότητα στέγασης ενός σημαντικού αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών. Για τη στέγαση απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φοιτητή ή κηδεμόνα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας κηδεμόνα (π.χ απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ)
 • Επικυρωμένη Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά ιδιότητας πολυτέκνων, στρατευμένου μέλους οικογένειας κλπ αν υπάρχουν

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Για τους φοιτητές που δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη, το πανεπιστήμιο παρέχει ασφάλεια. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της ασφάλισης που παρέχει το Πανεπιστήμιο και της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (ατομικό ή οικογενειακό), συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία. Η περίθαλψη του Πανεπιστημίου παρέχεται:

 • Στην έδρα του Τμήματος, δηλαδή στη Χίο, εφόσον υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας η οποία δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στην πόλη που είναι η έδρα του Τμήματος, στην πόλη που υπάρχει η δυνατότητα της ειδικής θεραπείας.
 • Εκτός της έδρας του Τμήματος, εφόσον το περιστατικό κρίνεται επείγον.

Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε και στα παρακάτω ιδρύματα

EUROMEDICA
ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε. (Αστυδάμαντος 83, Παγκράτι και Κόνωνος 123, Βύρωνα)
ΕΥΓΕΝΕΙΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (Παπαδιαμαντοπούλου 20, Ιλίσια)

Για να αποφευχθούν ενδεχόμενες πρόσθετες ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις στην παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία :

Θα πρέπει να απευθύνονται στο Νοσοκομείο της Χίου για όλες τις ειδικότητες ιατρών που υπάρχουν σ' αυτό.

Μετά την επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό και την καταγραφή των χορηγουμένων φαρμάκων στο βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ο φοιτητής, πριν αγοράσει τα φάρμακα, πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας Χίου για θεώρηση από τον αρμόδιο ιατρό.

Μετά τη θεώρηση του βιβλιαρίου του, ο φοιτητής εκτελεί την συνταγή των φαρμάκων του, αγοράζοντας τα φάρμακά του. Προς το παρόν, ο φοιτητής θα πρέπει να πληρώνει ο ίδιος την αξία των φαρμάκων και να προσκομίζει το βιβλιάριο του στην Οικονομική Υπηρεσία της Σχολής για διαδικασία πληρωμής της δαπάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κ. Γανιάρη Νίκο στο 2271035500 ή με τον κ. Κουτσουράδη Χάρη στο 2271035025.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στον Τουρισμό μπορούν να απασχοληθούν ως εξειδικευμένα στελέχη σε μια ευρεία γκάμα αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Κέντρα ερευνών μακροοικονομικής, μικροοικονομικής και κοινωνιολογικής μελέτης του τουριστικού φαινομένου
 • Κέντρα-γραφεία φυσικού και οικονομικού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης
 • Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες τουριστικού consulting, τμήματα ερευνών συλλογικών φορέων, κέντρα ερευνών τουριστικής αγοράς
 • Υπηρεσίες και φορείς διοίκησης και διαχείρισης θαλάσσιου, ορεινού, οικολογικού και άλλων μορφών τουρισμού
 • Υπηρεσίες και φορείς διοίκησης και διαχείρισης μουσείων, αρχαιολογικών τόπων, φυσικών και θεματικών πάρκων
 • Γραφεία οργάνωσης συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Τουριστικούς οργανισμούς εθνικού ή/και διεθνούς βεληνεκούς
 • Γραφεία οργάνωσης τουριστικής προβολής και διαφήμισης

Εργαστήριο ETEM - Τουριστική Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

etem v3e compact w200

Περιοδικό Tourismos

exofilo TOURISMOS

prosklisi

aitisi

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

eyc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού"

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3
Fax: 22710 35399

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Συμπληρώστε στο παρακάτω πεδίο το αποτέλεσμα της πράξης 1+1=