Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» στη Χίο με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης.

Το εν λόγω Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) αποτελεί δημιουργική επανίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα και εξαιρετικά επιτυχημένου μεταπτυχιακού προγράμματος τουριστικών σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» και λειτουργεί αδιαλείπτως στη Χίο από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 έως σήμερα. Το ΔΠΜΣ προσφέρει ολοκληρωμένη εξειδικευμένη γνώση σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των τουριστικών σπουδών καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του τουριστικού τομέα της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης και της Διοίκησης Φιλοξενίας (Hospitality). Μέσω των κατευθύνσεών του, το ΔΠΜΣ διευρύνει τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, οξύνει την κριτική τους ικανότητα και τους εξοπλίζει με τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε αυτοί να ενταχθούν στην τουριστική αγορά ή/και να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους σε ερευνητικό επίπεδο.

  • Στην απόκτηση ενός ισχυρού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον χώρο της στρατηγικής διοίκησης των τουριστικών προορισμών και των επιχειρήσεων φιλοξενίας,
  • Στη διεύρυνση των γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για δραστηριοποίηση σε ένα δυναμικό τουριστικό περιβάλλον στην μετά COVID-19 εποχή,
  • Στη δημιουργία και κατάρτιση ηγετικών στελεχών και επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
  • Στη συγκρότηση εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής οπτικής του επιχειρηματικού κόσμου της τουριστικής διοίκησης και φιλοξενίας με ισχυρά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για αυτό χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης τόσο από τους φορείς του τουριστικού κλάδου όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα να γίνετε και εσείς σύντομα μέλη της κοινότητάς μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Καθηγητής Ανδρέας Παπαθεοδώρου

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας"

Μιχάλων 8, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Ευαγγελία Γεραζούνη (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.